צו ארנונה 2017  נגיש.pdf
  
20/08/2019 11:15
צו ארנונה 2019 מאושר עי המועצה נגיש.pdf
  
20/08/2019 11:14
צו ארנונה 2018  נגיש.pdf
  
20/08/2019 11:12
פרוטוקול ועדת מלח 240619 (1).pdf
  
20/08/2019 11:02
צו ארנונה מאושר 2017.pdf
  
18/08/2019 11:30
צו ארנונה 2010.pdf
  
18/08/2019 11:07
צו ארנונה 2011 לאחר אישור השרים.pdf
  
18/08/2019 11:07
צו ארנונה 2012.pdf
  
18/08/2019 11:06
צו ארנונה 2013.pdf
  
18/08/2019 11:06
צו ארנונה 2014 PDF.pdf
  
18/08/2019 11:03
צו ארנונה 2015 .pdf
  
18/08/2019 11:02
צו ארנונה לשנת 2016.pdf
  
18/08/2019 11:01
מועצה מן המניין מס' 50-2016 מיום 4.7.16.pdf
  
15/08/2019 09:14
1חוברת מידע לתושב 2019.pdf
  
13/08/2019 12:42
רשימת מועצת הנוער 2019.xlsx
  
12/08/2019 12:26
פרוטוקול ועדת כספים 1 מיום 16.12.18 אישור תקציב 2019.pdf
  
12/08/2019 11:04
פרוטוקול ועדת חינוך 24.07.2019.pdf
  
12/08/2019 11:02
פרוטוקול ועדת חינוך 24.03.2019.pdf
  
12/08/2019 10:58
ועדת ספורט מס 2 31.3.19.pdf
  
12/08/2019 10:55
פרוטוקול ועדת כספים מס 3 מיום 10.6.19.pdf
  
12/08/2019 10:53
פרוטוקול וועדה לאיכות סביבה 18 6 19.pdf
  
12/08/2019 10:24
פרוטוקול ועדת כספים 2מיום 10.4.19.pdf
  
12/08/2019 10:21
ועדת ספורט 27.1.19.pdf
  
12/08/2019 10:19
פרוטוקול ועדה 1-19  מ-20.2.19.pdf
  
12/08/2019 10:15
דוח מדד רשות HTML.pdf
  
06/08/2019 15:44
תוצאות בדיקות מי חופים 2 2019.pdf
  
06/08/2019 15:38
תוצאות בדיקות מי חופים 2019.pdf
  
06/08/2019 15:38
1 סטטוס מתקני ביגוד נגיש.xlsx
  
23/07/2019 16:18
1 פריסת מתקני בקבוק נגיש.xlsx
  
23/07/2019 16:17
1 טבלת מיקום מתקנים לזכוכית נגיש.xlsx
  
23/07/2019 16:16
1 - 30הבא